ORIGINÁLNÍ DÁREK ANEKKE K OBJEDNÁVCE NAD 699KČ. DÁREK SE ZOBRAZÍ V KOŠÍKU. Více v Informacích pro vás. PRODUKTY ZAKOUPENÉ JAKO DÁRKY JE MOŽNÉ NEPOUŽITÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ VYMĚNIT NEBO VRÁTIT DO 15.1.2020.

Výměna a vrácení zboží, reklamace

Výměna a vrácení zboží 

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží v zákonné lhůtě (§ 1829 obč. zákoníku), v obchodě www.kabelkyslaskou.cz je lhůta prodloužena na 30 dní od převzetí zboží. Uvedená lhůta je určena k seznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží v přiměřeném rozsahu. 

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů a to buď písemným vyjádřením na emailovou adresu info@kabelkyslaskou.cz nebo přiložením tohoto Formuláře. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14 dnů od oznámení o vrácení zboží.  

Adresa prodávajícího pro vrácení zboží:
Top sound s.r.o. (kabelkyslaskou.cz), Sofijské náměstí 3400/6, 143 00 Praha

Zboží musí být vráceno nepoužité, nenošené, nepoškozené včetně všech komplementů (přívěsky na kabelkách, dlouhé popruhy, krabičky a tašky na uchovávání, a další) a originální visačky. Pokud byl součástí objednávky dárek zdarma vázaný na hodnotu objednávky nebo na konkrétní produkt, je nutné při vracení zboží vrátit kompletní objednávku - tedy i s dárkem, který se na objednávku váže. Tento dárek je možné si ponechat samostatně pouze při úhradě jeho prodejní ceny. 

Při vrácení a výměně musí být zboží zabaleno odpovídajícím způsobem pro přepravu, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Kupující bere na vědomí, že v případě vrácení nebo výměny zboží nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutný k obeznámení se s povahou zboží a jeho vrácení. 

Prodávající je povinen nejpozději do 14 dnů od informování o vrácení zboží kupujícím vrátit kupujícímu částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání. Nabízí - li prodávající několik možností dopravy daného zboží, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Prodávající není povinen vrátit peněžní prostředky dříve, než obdrží vrácené zboží. 

 

Reklamace a reklamační řád

VŠEOBECNÉ POKYNY

Záruční lhůta je 24 měsíců od zakoupení věci a jejího převzetí. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem spol. Top sound s.r.o. a právním řádem platným v ČR.

  1. Zboží lze reklamovat zasláním nebo osobně po domluvě na adrese Top sound s.r.o. (kabelkyslaskou.cz) , Sofijské náměstí 3400/6, 14300 Praha - Modřany.
  2. V případě reklamace ve lhůtě do 6 měsíců od zakoupení nás kontaktujte na info@kabelkyslaskou.cz s popisem a fotem vady, na jejichž základě zajistíme dopravu reklamovaného zboží na naše náklady.
  3. Zásilka s reklamovaným zbožím musí být zabalena odpovídajícím způsobem pro přepravu. Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené přepravou zboží v nevhodném obalu nebo vlivem chybné manipulace se zbožím a na tyto vady se nevztahuje poskytnutá záruka.
  4. K reklamovanému zboží nebo do emailu info@kabelkyslaskou.cz přiložte podrobný popis vady, kontaktní údaje a doklad o zakoupení. 
  5. Zboží musí být kompletní včetně všech součástí dodávky. 
  6. Lhůta pro posouzení a vyřízení reklamace je nejdéle 30 dní a začíná běžet dnem převzetí zboží prodejcem. 

Záruční lhůta a životnost výrobku jsou různé pojmy a mohou se lišit, životnost výrobku je dána intenzitou a způsobem užívání výrobku a není tedy vždy shodná se záruční dobou.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

  • mechanické poškození
  • nesprávné užívání, užívání k jinému účelu než je výrobek určen
  • vystavení zboží nadměrnému zatížení a namáhání
  • nadměrné opotřebení v důsledku intenzity užívání a úmyslného poškození

Reklamační řízení a tato doporučení a pokyny se řídí a vycházejí z platných zákonů a to zejména č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Reklamační řád Kabelky s láskou

Všechny produkty